การตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายแพทย์ยุทธนา สุริยะ นายแพทย์ศิลา จิรวิกรานต์กุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หน่วยบริการทางการแพทย์ชั่วคราว (โรงพยาบาลสนาม) เขตพื้นที่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลละหานทราย สาธารณสุขอำเภอละหานทราย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข คปสอ.ละหานทราย ให้การต้อนรับ

About the Author

ใส่ความเห็น

You may also like these