พิธีรับพระราชทานอุปกรณ์การแพทย์

✨ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้พระราชทานงบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” จัดซื้อเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ (Oxygen High Flow) และอุปกรณ์การแพทย์ พระราชทานแก่โรงพยาบาลละหานทราย ประกอบด้วย
✅ เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ จำนวน 1 เครื่อง
✅ ชุด PPE จำนวน 250 ชุด
✅ หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 250
📍 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยไวรัสโคโรนา2019 และบรรเทาปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์
✨ วันที่ 23 สิงหาคม 2564 อุปกรณ์การแพทย์พระราชทานทั้งหมด ได้ส่งมอบแก่โรงพยาบาลละหานทราย โดยมี ร้อยตรีเสถียร สาระสิทธิ์ นายอำเภอละหานทราย เป็นประธานในพิธีรับมอบ

About the Author

ใส่ความเห็น

You may also like these

No Related Post