เชิญชวนสตรีตั้งครรภ์รับวัคซีนโควิด

เชิญชวนสตรีตั้งครรภ์รับวัคซีนโควิด ได้ตั้งแต่อายุครรภ์12สัปดาห์เป็นต้นไป
ติดต่อนัดหมายหรือสอบถามข้อมูลเบอร์098-1813578

About the Author

ใส่ความเห็น

You may also like these